• Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Español

Kosten & Werkwijze

Cita Mágica is een jong makelaarskantoor op La Palma.

Het (ver)kopen van een woning of grondstuk vraagt om een persoonlijke aanpak, juridische kennis van zaken en een goed georganiseerde werkwijze.

Wij treden graag namens u op vanaf het opnemen van een huis in ons bestand tot overhandiging van de sleutel.
Onze medewerkers zijn ervaren in het aankopen/verkopen, van onroerend goed. Voor de juridische en administratieve afwikkeling hebben we specialisten op financieel/juridisch terrein.

De foto´s van `onze´ huizen zijn met een normale lens genomen. We willen een huis graag laten zien zoals het is, dus geen vertekend beeld door een groothoeklens.

Bemiddelingkosten Cita Mágica in 2017:

Kosten voor de koper en verkoper 3 % excl. I.G.I.C. (Spaanse BTW van 7% over de 3 % kosten in 2017)

2 % betaling van de bemiddelingskosten na ondertekening van het voorlopig koopcontract en de resterende 1% bij het passeren van de notariële koopakte.

Bij ver/huur voor langere tijd brengen we één maand huur bij de koper en verkoper in rekening. Bij afwijkende huurcontracten wordt een indviduele overeenkomst aangegaan.

Info over het aan- of verkopen van een woning:

Verkoopt of koopt u een huis op La Palma, dan moet de volgende info bij de notaris worden overlegd voor het verkrijgen van een notariële akte (escritura publica):

een N.I.E. Nummer (zowel door de koper als verkoper) en geldig paspoort
- uittreksel uit het kadaster (door de verkoper / makelaar)
- laatste betalingsbewijs grondbelasting bij koop van een huis (verkoper)
- uittreksel uit het eigendomsregister (door de verkoper / makelaar)
- een energiepas (nieuw vereiste), is een binnen Europa verplichte beschrijving van het energieverbruik van het onroerend goed (door de verkoper)

Na ondertekening van een voorlopig koopcontract voldoet de koper ca. 10% van de koopprijs aan de verkoper en 1,5% van de makelaarskosten, waarna op een later moment het koopcontract bij de notaris zal worden ondertekend.
Het restant van de koopprijs, zal op het moment van ondertekening ten overstaande van de notaris moeten worden voldaan.
Dit is anders dan in andere landen gewoon is. Op La Palma wordt doorgaans met een bankcheque op naam het restant van de koopprijs voldaan.
Na het passeren van de notariële akte ontvangt u een factuur voor de 1% resterende makelaarsprovisie.

Kosten bij de aankoop van een woning op La Palma (ca 10%  van de koopprijs):

  • Overdrachtsbelasting van de grond, 6,5% over de overeengekomen koopprijs
  • Inschrijvingskosten eigendomsregister
  • Kosten verandering in het kadaster
  • Notariskosten (tussen de € 400 en € 1.500)
  • Makelaarskosten 3 % met een minimum van € 1.250 en excl. I.G.I.C van nu 7%

Belangrijke informatie: Als de verkoper een niet-residente buitenlander is, en het onroerend goed met Escritura Publica na 31.12.1985 gekocht heeft, moet de koper 3 % van de koopsom inhouden en binnen 4 weken aan de belastingsdienst afdragen als aanbetaling/voorschot op de inkomstenbelasting uit de verkoopwinst.

Een N.I.E. Nummer kunt u in NL bij het Spaanse consulaat aanvragen  of tegen een kleine vergoeding bij de Vreemdelingenpolitie In Santa Cruz op La Palma. Wij zorgen voor een dossier met de noodzakelijke stukken betreffende het onroerend goed, dragen zorg voor het voorlopig koopcontract en maken een opzet voor het definitieve contract, dat we aan de notaris voorleggen.

Na het passeren van de notariële acte moet deze worden ingeschreven in het kadaster en zijn er nog een aantal zaken die geregeld moeten worden, zoals:
- betaling van belasting over het verwerven van de grond
- aanvragen omschrijving bij de 'grondbank' van de gemeente
- opvragen van een omschrijving bij het kadaster

- eventueel betaling van de z.g. Plusvalia. Dit is een gemeentelijke belasting voor een veronderstelde waardevermeerdering
   van de grond sinds de laatste overdracht (= waarde van het onroerend goed minus de waarde van de opstallen)

- aanmelden bij instanties voor levering van stroom, water, belasting voor huisvuil en mogelijk telefoonaansluiting

Het koop- en verkoopproces op La Palma wijkt af van dat in NL. Veel registraties zijn verouderd en veel informatie over de woning of grond is al jaren niet aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Onze kennis van zaken en doortastendheid om tot de juiste informatie over een woning te komen zijn van groot belang voor u als koper. Mede daarom is het van belang een makelaar in te schakelen die alle informatie over de woning en grond op tafel weet te krijgen en voorstellen doet om tot een goede afhandeling en overdracht te komen. 

Aansprakelijkheid: De verkoper is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van aangeleverde gegevens en informatie over de woning of grond.